Труди Київської Духовної Академії


Труды КДА. 2011. №15Побачив світ 15-й номер журналу «Труди Київської Духовної Академії», підготовлений до друку Видавничим відділом УПЦ на замовлення Видавничої групи Київської духовної академії. До цього випуску академічного видання увійшли зокрема найбільш цікаві з матеріалів, що були представлені на конференціях та наукових форумах протягом 2011 р.:

— Науково-практичній конференції «Духовна та світська освіта: історія взаємин — сучасність — перспективи», що проходила в Київських духовних школах 17–18 жовтня 2011 р.;

— Міжнародній конференції «Спадщина Сергія Булгакова в сучасному соціо-гуманітарному дискурсі» (12–14 травня 2011 р.);

— Міжнародній конференції «Православ’я — цивілізаційний стрижень слов’янського світу» (16 червня 2011 р.);

— Міжнародній науковій конференції «Феномен ісіхазму: богословський, філософський та історичний аспекти», що пройшла 28–29 жовтня 2011 р. в рамках IV Міжнародного форуму «Простір гуманітарної комунікації».

Зміст:

Митрополит Київський і всієї України ВОЛОДИМИР

Організаторам, учасникам та гостям ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Духовна та світська освіта: історія взаємин — сучасність — перспективи»

Архієпископ АНТОНІЙ (Паканич)

Київська академія — школа святості

БІБЛЕЇСТИКА

Головащенко С. И.

Библия и библиологическая литература в Киево-Могилянской академии конца XVIII — начала XIX в.: тексты, жанры, традиции (из опытов реконструкции духовно-интеллектуального наследия КДА)

БОГОСЛОВ’Я

Хоружий С. С.

Актуальные проблемы изучения исихазма

Ухтомский А. А.

Понимание термина ἐνέργεια в богословии святого Григория Паламы и осмысление термина actus в богословской системе Фомы Аквинского

Диакон Августин Соколовски

«Искусство не повторять» : Два града в рецепции протоиерея Сергия Булгакова

ПАТРОЛОГІЯ

Протоієрей Олег Кожушний

Синонімічні теонімо-поетоніми як важливий чинник творення поетичної тканини в «педагогічному» гімні Климента Олександрійського

В. М. Кириллин

Панегирическое наследие Пахомия Логофета

ІСТОРІЯ КИЇВСЬКИХ ДУХОВНИХ ШКІЛ

Путро О. І.

Нариси історії Київської духовної академії і семінарії в XIX ст.

Сухова Н. Ю.

Богословское образование в России в начале XX в. (на примере Киевской духовной академии)

Пастушенко Л. А.

Архієпископ Канівський Василій (Дмитро Іванович Богдашевський) : матеріали до життєпису

Дьяконов А. В.

Митрополит Николай (Кутепов) : время служения в Киевской духовной семинарии (1958–1959 гг.)

ІСТОРІЯ ЦЕРКВИ

Архиепископ МИТРОФАН (Юрчук)

София Киевская — центр духовного просвещения Руси

Священник Константин Костромин

Разделение Церквей на Руси и европейское романское искусство

Прокоп’юк О. Б.

Заходи з організації парафіяльного проповідництва в Київській митрополії у XVIII ст.

Пузович В.

Русские эмигранты — преподаватели Православного богословского факультета в Белграде (1920–1940 гг.)

АГІОГРАФІЯ

Бурега В. В.

Преподобний Нестор Літописець: життєвий шлях та історична спадщина

Архимандрит Климент (Вечеря)

К столетию со дня прославления святителя Иоасафа Белгородского

ЛІТУРГІКА ТА ГІМНОГРАФІЯ

Михалко И. Ю.

Роль православного храма в процессе религиозно-нравственного воспитания

Протодиакон Димитрий Болгарский

Исихазм и богослужебное пение

Акишин С. Ю.

Последний период жизни и судьба научного наследия профессора Киевской духовной академии А. А. Дмитриевского

ПРАВОСЛАВ’Я ТА ІНОСЛАВ’Я

Шевченко Т. М.

Католицькі духовні семінарії, впроваджені єзуїтами у Речі Посполитій часів Контрреформації (середина XVI — середина XVII ст.)

Протоієрей Олексій Добош

Діяльність митрополита Андрія Шептицького та керованої ним Української Греко-Католицької Церкви у 1939–1944 рр.

Протоиерей Сергий Яблуновский

Декрет II Ватиканского Собора «О подготовке к священству»

ПЕДАГОГІКА

Супрун М. О.

Педагогіка як навчальна дисципліна в контексті духовної освіти

Кузьміна С. Л.

Ідея християнської школи в київській духовно-академічній філософії ХІХ — початку ХХ ст.

ЦЕРКВА ТА СУСПІЛЬСТВО

Протоиерей Ростислав Снигирев

Современная трансформация института семьи и брака в свете библейского учения

БІБЛІОГРАФІЯ

Чорноморець Ю. П.

Необхідність пізнання традиціїreturn_links(); ?>