Порядок проведення богословської та літературної експертизи Видавничим відділом Української Православної Церкви


1. Ініціатор видавничого проекту або керівник видавництва подає Голові Видавничого відділу Української Православної Церкви прохання про проведення богословської і літературної експертизи підготовленої до друку книги. Це прохання має бути обов’язково завірене правлячим архієреєм і скріплене єпархіальною печаткою.

2. Правлячі та вікарні архієреї, а також намісники і настоятелі храмів Київської єпархії прохання про проведення богословської і літературної експертизи своїх видань подають Блаженнішому Митрополиту Київському і всієї України.

3. До Видавничого відділу УПЦ в електронному вигляді (в форматі .pdf) подаються оригінал-макети обкладинки та внутрішнього блоку книги. За необхідності подається також роздрукований оригінал-макет.

4. Після отримання позитивного експертного висновку в текст видання вносяться усі необхідні виправлення. До Видавничого відділу подається остаточний варіант книги (у вигляді електронного документа в форматі .pdf), на зворотній стороні титульної сторінки розміщається гриф: Рекомендовано до друку рецензійною комісією Української Православної Церкви.

5. На зворотній стороні титульної сторінки авторської книги бажано також вказати сан, ім’я, прізвище, науковий ступінь та наукове звання рецензента.

6. Протягом двох тижнів від дня виходу книги друком необхідно подати до Видавничого відділу нове видання в кількості 10 екземплярів з метою встановлення відповідності виданої книги рецензованому оригінал-макету, а також для здійснення бібліографічного та статистичного обліку. Це правило діє для кожного нового накладу.

7. Інформація про проведення богословської і літературної експертизи розміщується на офіційному сайті УПЦ та на сайті Видавничого відділу УПЦ. Після цього нове видання отримує право на розповсюдження в мережі церковної книготоргівлі.

8. Експертиза проводиться за рахунок видавця чи автора.

9. Сума, необхідна для оплати роботи експертної групи,залежить від рівня складності та обсягу видання.return_links(); ?>