Про видавництво


Місія «Видавничий відділ Української Православної Церкви»

ЄДРПОУ 36304597

01015 м. Київ, вул. Лаврська, 15, корп. 49.

Зареєстровано 23.01.2009 р.

Внесено до Державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції 01.09.2009 р. (Свідоцтво ДК 3569).

Контактна інформація:

Телефон керівника відділу: (044) 255-12-53

Телефон редакції: (044) 255-12-35

З питань придбання продукції звертатися за телефоном: 38 (098) 420-38-50 (протодиякон Віктор).return_links(); ?>